Introducere

Acești Termeni și condiții standard de utilizare a site-ului web scrise pe această pagină web vor gestiona utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web, UK-ETA.COM accesibil la UK-ETA.COM.

Acești Termeni se vor aplica în totalitate și vor afecta utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ai site-ului web.

Minorii sau persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să utilizeze acest site.

Drepturile de proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, UK-ETA.COM și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site web.

Vi se acordă o licență limitată doar în scopul vizualizării materialelor conținute pe acest site web.

Restricții

În mod specific, nu aveți voie să faceți următoarele:

  • publicarea oricărui material de pe site-ul web în orice alt mediu;
  • vânzarea, sublicențierea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material de pe site-ul web;
  • interpretarea și/sau prezentarea publică a oricărui material de pe site-ul web;
  • utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător pentru acest site;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;
  • utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau care, în orice mod, poate cauza prejudicii site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;
  • angajarea în orice activitate de extragere de date, colectare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
  • utilizarea acestui site web pentru a se angaja în activități de publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate pentru a fi accesate de către dvs. și UK-ETA.COM poate restricționa în continuare accesul dvs. la orice zonă a acestui site web, în orice moment, la discreție absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați confidențialitatea, de asemenea.

Conținutul dvs.

În acești Termeni și condiții standard ai site-ului web, „Conținutul dvs.” înseamnă orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care alegeți să le afișați pe acest site web. Prin afișarea conținutului dvs., acordați UK-ETA.COM o licență neexclusivă, irevocabilă la nivel mondial, sub licența de utilizare, reproducere, adaptare, publicare, traducere și distribuire în orice și în toate mediile.

Conținutul dvs. trebuie să vă aparțină și nu trebuie să încalce drepturile niciunei terțe părți. UK-ETA.COM își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al dvs. de pe acest site web în orice moment și fără notificare prealabilă.

Fără garanții

Acest site web este furnizat „așa cum este”, cu toate greșelile, iar UK-ETA.COM nu exprimă nicio declarație sau garanție, de niciun fel, în legătură cu acest site web sau cu materialele conținute pe acest site web. De asemenea, nimic din ceea ce conține acest site nu trebuie interpretat ca fiind o recomandare.

Limitarea răspunderii

În niciun caz UK-ETA.COM, nici oficialii, directorii și angajații săi, nu vor fi considerați responsabili pentru nimic din ceea ce rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web, indiferent dacă o astfel de răspundere este contractuală.  UK-ETA.COM, inclusiv funcționarii, directorii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau este legată în vreun fel de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Despăgubire

Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură UK-ETA.COM de și împotriva oricăror și/sau tuturor responsabilităților, costuri, cereri, cauze de acțiune, daune și cheltuieli care decurg în orice fel legate de încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Separabilitate

În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni este considerată invalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste dispoziții vor fi eliminate fără a afecta celelalte dispoziții din prezentul document.

Variația termenilor

UK-ETA.COM are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră necesar, iar prin utilizarea acestui site web se așteaptă să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Atribuire

UK-ETA.COM are dreptul de a cesiona, transfera și subcontracta drepturile și/sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să atribuiți, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni.

Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord între UK-ETA.COM și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor și vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor situate în Anglia și Țara Galilor pentru soluționarea oricăror litigii.